Obyvatelstvo

Norsko se co do počtu obyvatel řadí k malým evropským populacím. Na jeho území žije jen 4,5 mil. obyvatel. V populaci je větší podíl starších lidí, protože průměrná délka života patří v Norsku k jedněm z nejdelších na světě. U mužů je to 74 let a u žen 80 let. Norsko je státem germánského národa Lyrů, kteří tvoří 97 % veškerého obyvatelstva. Na severu žije asi 20 – 30tis. Laponců, kteří si říkají Sami. Z části dosud kočují se svými stády sobů a okolo 10 tis. jich žije již smíšených s evropským obyvatelstvem – těmto míšencům se říká Kmenové. Co se týče cizineckých menšin, tak k nejpočetnějším patří Dánové, Britové, Švédové a Němci. Poslední dobou přibývá i počet příslušníků tzv. mimoevropských etnik – Vietnamci, Pákistánci a další. Téměř 90 % občanů v Norsku se hlásí k protestantské norské církvi, která má ústavou zajištěno postavení státní církve v čele s osobou krále. Zbytek populace je bez vyznání, někteří jsou metodisté, baptisté a je tu i nepatrné procento katolíků, muslimů a židů. Vzhledem k přírodním podmínkám není osídlení země plošné, ale většinou lineární. Tzn. buď podél pobřeží nebo v údolích řek. Z toho důvodu vznikají jakési zalidněné pruhy půdy, kde se soustředí nejvíce obyvatel. Nejhustěji je osídlena oblast na jihu, okolo Oslofjordu, kde na necelých 12tis. km2 žije bezmála 1/3 všeho obyvatelstva. Dalším hustěji osídleným územím je nížina řeky Glomy, kde se půda využívá k zemědělským účelům. Další část Norů žije v okolí dosahu moře a to především kvůli obživě. Výše položená místa nemají stálé obyvatele. V podstatě slouží jen k letní pastvě nebo k rekreaci. Vesnic je v Norsku velmi málo, spíše jsou tu osamělá stavení nebo zástavba ve velmi řídkých skupinách. O Norech se říká, že mají k sousedovi vzdálenost přes údolí. Norsko má 4 velká města, která všechna leží na pobřeží. Metropole Oslo má necelých ½ mil obyvatel. Přesněji to je 470 tis. a s předměstími potom 700 tis. Druhým největším městem je Bergen, který má 216 tis. obyvatel. Po Bergenu následuje Trondheim se 140 tisíci a Stavanger se 100 tisíci..