Norsko

Norsko

Norsko patří k nejkrásnějším severským zemím. Návštěvníky Norska zaujme střední část s divokými fjordy, ledovci, pohořími i čarokrásná souostroví na severu Norska - Lofoty a Vesterály. Největší cestovatelé navštěvují i vzdálený nejsevernější mys - Nordkapp. Norsko je zemí, která příliš neoplývá historickými kulturními památkami. Její přitažlivost spočívá v nádherné, velkolepé a drsné přírodě, která na každého hluboce zapůsobí.

Norsko odvozuje svoje jméno - Norge - od cesty na sever. Za bariérou ostrovů vedla od nepaměti cesta k Severnímu ledovému oceánu, kam putovali lovci ryb a zvěře tak jako před 9 - 10 000 lety, kdy roztály ledovce a po moři sem dorazili první osadníci.

Norsko je dědičná konstituční monarchie v čele s králem. Současná ústava byla vyhlášena v r. 1814. Zákonodárnou moc má v Norsku dvoukomorový parlament se 165 křesly. Výkonná moc přísluší vládě a králi. Král nemá žádnou skutečnou politickou moc, je ale symbolem celého národa. Monarchie měla v Norsku silnou pozici, poprvé byla moc krále omezena za vlády Haakona VII., který vládl od r. 1905. Současný král Harald V. pečuje o královské tradice a pokračuje v práci svého otce a děda. Norsko je administrativně rozděleno na 19 krajů.

Norsko zabírá 40% plochy Skandinávského poloostrova. Norsko se rozkládá na ploše 386 958 km2. Vzdálenost mezi nejjižnějším cípem území Norska (mys Lindenes) a nejsevernějším bodem území (Nordkinn) činí 1752 km, což je srovnatelné se vzdáleností z Prahy do Alžíru. Šířka území Norska kolísá od 6,3 km u města Narvik až po 434 km v úrovni města Bergen. Vzdálenosti mezi jednotlivými kraji v Norsku a jejich rozdílnosti vedou k velké izolovanosti teritorií. Nepočítaje fjordy, měří pobřeží Norska 2650 km. Podél pobřeží leží asi 50 000 ostrovů.

Dvě třetiny povrchu Norska tvoří hory, do kterých se na západě zařezávají fjordy. Norské hory strmě rostou ze západu od moře, a po té pozvolna klesají na východ. Nejvyšším pohořím Norska je Jotunheimen s nejvyššími vrcholy Glittertind (2452 m) a Galdhopigen (2469 m). V průběhu posledních 2 - 3 miliónů let pokrývalo většinu Skandinávie opakované zalednění s obrovskými ledovými štíty srovnatelné s dnešní Antarktidou. Na území Norska se nachází 1700 ledovců o celkové rozloze 4600 km2. Největším je Jostedalsbreen, který má 475 km2 a 26 splazů.

Přírodní krásy Norska jsou v Evropě jedinečné, jak se můžete přesvědčit, vyberete-li si některý poznávací zájezd do Norska. Pobřeží Norska je rozčleněno úzkými, dlouhými a klikatými zálivy - fjordy, které vnikají hluboko do pevniny a usnadòují přístup do vnitrozemí. Nejdelší je Sognefjord o délce 220 km a hloubce 1244 m. Počátek vzniku fjordů spadá do období před 1 mil. let. Tehdy se Skandinávské pohoří pokrylo na začátku doby ledové ledovce a ten vysílal své splazy do hlubokých říčních údolí. Splazy přemodelovaly údolí z tvaru písmene V na tvar písmene U. Na vrcholu doby ledové zmizela Skandinávie pod ledovým příkrovem mocným 3 km. Ten zatížil pobřeží kontinentů, což vedlo k poklesu pobřeží až o 1200 metrů. Po oteplení ledovce začaly tát a ustupovat. Hladina oceánu stoupala a zaplavila údolí, z nichž vznikly fjordy.

Norské řeky se nemohly pořádně rozvinout. Obyčejně se řítí vysokými vodopády do údolí. Jen na severu Norska v kraji Finmark se vyvinuly větší řeky. Na jihu je největší řeka Glama (578 km), tekoucí severojižním směrem. Řeky jsou používány jako přírodní zdroj energie. V Norsku je i velký počet horských ledovcových jezer, z nichž rozlohou je Mjosa (366 km2).

Norsko je díky svému teplému podnebí považováno za teplotní anomálii, protože průměrné teploty oblastí ve stejných severních šířkách jsou o 16-20 °C nižší. A nebýt hor, je podnebí Norska ještě vlídnější.

Flora je v Norsku poměrně bohatá, lze zde najít asi 2000 druhů rostlin. V chráněných oblastech můžeme spatřit losy a medvědy. V celém Norsku, ale hlavně v kraji Finmark, se vyskytuje domestikovaný sob. V Norsku žijí i další savci, jako rosomák, vlk, rys a vydra. Poznávací zájezdy do Norska pořádá hodně cestovních kanceláří, stačí si jen vybrat.

Zájezdy do Norska

Poznávací zájezdy do Norska

Norské fjordy

Norsko - Geiranger

10-denní poznávací zájezd; termíny: červen, červenec, srpen; cena: od 12 990 Kč

Zájezd do střední části Norska Vás zavede za krásami kouzelné severské přírody, k nejkrásnějšímu fjordu Geiranger i na pobřeží Atlantického oceánu. Cestou do Norska navštívíte dvě hlavní města, Oslo v Norsku a Kodaň v Dánsku.

Norské fjordy a skandinávské metropole

Norsko

10-denní poznávací zájezd; termíny: červenec, srpen; cena: 11 390 Kč

Co si představit pod pojmem skandinávské metropole - to jsou hlavní města Norska Oslo se slavnými muzei, ve Švédsku "Benátky severu" Stockholm a v Dánsku romantická Kodaň s malou mořskou vílou. Fjordy v Norsku nabízejí kouzlo tisíců vodopádů, rozsáhlých ledovců i monumentálních hor.

Norsko - velký polární okruh

Norsko

13-denní poznávací zájezd; termíny: červenec, srpen; cena: od 15 390 Kč

Tento podrobný okruh nejen do Norska propojuje nejkrásnější partie severního Norska s přírodními krásami středního a jižního Norska. Zájezd neopomíjí ani kulturní památky země, světoznámý skanzen v Lillehammer, věhlasná muzea v hlavním městě Norska Oslu.

Velký okruh Skandinávií

Norsko - Nordkapp

15-denní poznávací zájezd; termíny: červenec; cena: 23 990 Kč

Velká cesta na daleký sever Evropy Vám umožní navštívit krásné oblasti Švédska, Finska a Norska. Když budeme mít štěstí, uvidíme i půlnoční slunce. Více času také strávíme v krásné severské neporušené přírodě – skalní hřeben Koli ve Finsku, nejkrásnější finská hora Saana, ostrov Magerøya v Norsku.

Do srdce norských fjordů - letecky

Norsko - Jostedalsbreen

6-denní poznávací zájezd; termíny: červen, červenec, srpen; cena: od 28 900 Kč

Tento letecký poznávací zájezd je sestaven tak, aby i bez turisticky náročného programu zahrnul všechna známá místa Norska, která si většina lidí přeje vidět. Zájezd obsahuje dvě památky UNESCO v Norsku: norské fjordy včetně vyhlídkové plavby po tom nejznámějším z nich - Geirangerfjordu a královské, malebné město Bergen s dřevěnými domy Bryggen na nábřeží.

Nejkrásnější místa Norska

Norsko - Trollstigern

13-denní poznávací zájezd s lehkou pěší turistikou; termín: červenec; cena: od 30 490 Kč

Neobyčejné přírodní krásy Norska, romantické fjordy, členité pobřeží, největší ledovce, velké množství úchvatných vodopádů a svérázná architektura. V programu jsou krásné horské túry s dalekými výhledy, kdy budete mít ideální příležitost poznat divokou krásu přírody Norska. Možná též levnější autobusová varianta

Pohodový týden v Norsku - NP Jotunheimen, Rondane - letecky

Norsko - Trollstigern

8-denní zájezd s lehkou pěší turistikou; termín: červenec; cena: od 39 990 Kč

Letecký zájezd pro milovníky norské přírody, zaměřeno na NP parky Jotunheimen a Rondane. Ideální příležitost poznat divokou krásu přírody Norska.